مرتب سازی بر اساس:
16 کالا
پردازنده Intel مدل Pentium G3260 LGA 1150
ریزمعماری : Haswell
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۰
تعداد هسته(Core) : ۲ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 2 نخ
فرکانس پایه : 3.3 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 3 مگابایت
200,000 تومان
پردازنده Intel مدل Core i5-4570 LGA 1150
ریزمعماری : Haswell
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۰
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 4 نخ
فرکانس پایه : 3.2 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 6 مگابایت
1,200,000 تومان
پردازنده Intel مدل Core i5 4690 LGA 1150
ریزمعماری : Haswell
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۰
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 4 نخ
فرکانس پایه : 3.4 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 6 مگابایت
1,450,000 تومان
پردازنده Intel مدل Core i5 4590 LGA 1150
ریزمعماری : Haswell
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۰
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 4 نخ
فرکانس پایه : 3.3 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 6 مگابایت
1,250,000 تومان
پردازنده Intel مدل Pentium G3250 LGA 1150
ریزمعماری : Haswell
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۰
تعداد هسته(Core) : ۲ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 2 نخ
فرکانس پایه : 3.2 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 3 مگابایت
185,000 تومان
پردازنده Intel مدل Pentium G3220 LGA 1150
ریزمعماری : Haswell
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۰
تعداد هسته(Core) : ۲ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 2 نخ
فرکانس پایه : 3 گیگا هرتز
Intel® Smart Cache : 3 مگابایت
140,000 تومان
پردازنده Intel مدل Pentium G3240 LGA 1150
ریزمعماری : Haswell
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۰
تعداد هسته(Core) : ۲ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 2 نخ
فرکانس پایه : 3.1 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 3 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core i7-4790 LGA-1150
ریزمعماری : Haswell
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۰
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 8 نخ
فرکانس پایه : 3.6 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 8 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core i7-4770K LGA 1150
ریزمعماری : Haswell
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۰
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 8 نخ
فرکانس پایه : 3.5 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 8 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core i3 4150 LGA 1150
ریزمعماری : Haswell
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۰
تعداد هسته(Core) : ۲ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 4 نخ
فرکانس پایه : 3.4 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 3 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core i5 4670 LGA 1150
ریزمعماری : Haswell
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۰
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 4 نخ
فرکانس پایه : 3.4 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 6 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core i3-4130 LGA 1150
ریزمعماری : Haswell
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۰
تعداد هسته(Core) : ۲ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 4 نخ
فرکانس پایه : 3.4 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 3 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core i5-4670K LGA 1150
ریزمعماری : Haswell
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۰
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 4 نخ
فرکانس پایه : 3.4 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 6 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core i3-4170 LGA 1150
ریزمعماری : Haswell
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۰
تعداد هسته(Core) : ۲ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 4 نخ
فرکانس پایه : 3.7 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 3 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core i3-4160 LGA 1150
ریزمعماری : Haswell
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۰
تعداد هسته(Core) : ۲ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 4 نخ
فرکانس پایه : 3.6 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 3 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core i7-4790K LGA 1150
ریزمعماری : Haswell
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۰
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 8 نخ
فرکانس پایه : 4 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 8 مگابایت
ناموجود