مرتب سازی بر اساس:
55 کالا
منبع تغذیه 330 وات گرین مدل GREEN GP330A-ESD
وضعیت : کارکرده
سری محصول : ESD
حداکثر توان خروجی : 330 وات
گواهینامه 80PLUS : Bronze
750,000 تومان
منبع تغذیه 330 وات گرین مدل Green GP330A-ES PLUS
وضعیت : کارکرده
حداکثر توان خروجی : 330 وات
گواهینامه 80PLUS : Bronze
750,000 تومان
منبع تغذیه 330 وات گرین مدل Green GP330A-EU PLUS
وضعیت : کارکرده
حداکثر توان خروجی : 330 وات
گواهینامه 80PLUS : Bronze
750,000 تومان
منبع تغذیه 430 وات گرین مدل GREEN GP430-EU PLUS
وضعیت : کارکرده
سری محصول : EU
حداکثر توان خروجی : 430 وات
گواهینامه 80PLUS : Bronze
کانکتور 2+6 پین PCI-E : 1عدد
1,700,000 تومان
منبع تغذیه 380 وات گرین مدل GREEN GP380َA-EU+ PLUS
سری محصول : EU
حداکثر توان خروجی : 380 وات
وضعیت : کارکرده
گواهینامه 80PLUS : Bronze
850,000 تومان
منبع تغذیه 380 وات گرین مدل GREEN GP380َA-SP+ PLUS
سری محصول : SP
حداکثر توان خروجی : 380 وات
وضعیت : کارکرده
گواهینامه 80PLUS : Bronze
800,000 تومان
منبع تغذیه 380 وات گرین مدل GREEN GP380َA-SP
سری محصول : SP
حداکثر توان خروجی : 380 وات
وضعیت : کارکرده
800,000 تومان
منبع تغذیه 380 وات گرین مدل GREEN GP380َA-HE
سری محصول : HE
حداکثر توان خروجی : 380 وات
وضعیت : کارکرده
800,000 تومان
منبع تغذیه 330 وات گرین مدل Green GP330A-SP
حداکثر توان خروجی : 330 وات
600,000 تومان
منبع تغذیه 330 وات گرین مدل Green GP330A-HE
سری محصول : HE
حداکثر توان خروجی : 330 وات
وضعیت : کارکرده
600,000 تومان
منبع تغذیه 380 وات گرین مدل GREEN GP380َA-EU
حداکثر توان خروجی : 380 وات
وضعیت : کارکرده
800,000 تومان
منبع تغذیه 380 وات گرین مدل GREEN GP380A
حداکثر توان خروجی : 380 وات
وضعیت : کارکرده
55,000 تومان
منبع تغذیه 330 وات گرین مدل Green GP330A
حداکثر توان خروجی : 330 وات
وضعیت : کارکرده
450,000 تومان
منبع تغذیه 330 وات گرین مدل Green GP330A-EUD
حداکثر توان خروجی : 330 وات
سری محصول : EUD
گواهینامه 80PLUS : Bronze
750,000 تومان
منبع تغذیه 480 وات گرین مدل GREEN GP480A-EUD
حداکثر توان خروجی : 480 وات
سری محصول : EUD
وضعیت : کارکرده
گواهینامه 80PLUS : Bronze
کانکتور 2+6 پین PCI-E : 1عدد
2,120,000 تومان
منبع تغذیه 535 وات گرین مدل Green GP535A
حداکثر توان خروجی : 530 وات
وضعیت : کارکرده
ناموجود
منبع تغذیه 600 وات گرین مدل Green GP600A-EU
سری محصول : EU
حداکثر توان خروجی : 600 وات
وضعیت : کارکرده
ناموجود
منبع تغذیه 530 وات گرین مدل Green GP530A-EU
سری محصول : EU
حداکثر توان خروجی : 530 وات
وضعیت : کارکرده
ناموجود
منبع تغذیه 480 وات گرین مدل GREEN GP480A-SP
حداکثر توان خروجی : 480 وات
ناموجود
منبع تغذیه 430 وات گرین مدل GREEN GP430-SP
سری محصول : SP
حداکثر توان خروجی : 430 وات
وضعیت : کارکرده
ناموجود