مرتب سازی بر اساس:
4 کالا
کیس Green مدل G450-4U Rackmount
نوع اسکلت (فرم فاکتور) : Rackmount - 4U
تعداد اسلات های توسعه : 7 عدد
نوع منبع تغذیه قابل نصب : ATX PS2 PSU , Mini Redundant
فضای نصب کارت گرافیک : 265 میلیمتر
ناموجود
کیس Green مدل G535-2U Rackmount
نوع اسکلت (فرم فاکتور) : Rackmount - 2U
تعداد اسلات های توسعه : 7 عدد
فضای نصب کارت گرافیک : 250 میلیمتر
ناموجود
کیس Green مدل G520-4U Rackmount
نوع اسکلت (فرم فاکتور) : Rackmount - 4U
تعداد اسلات های توسعه : 7 عدد
نوع منبع تغذیه قابل نصب : ATX PS2 PSU , Mini Redundant
فضای نصب کارت گرافیک : 320 میلیمتر
ناموجود
کیس Green مدل G600-4U Rackmount
نوع اسکلت (فرم فاکتور) : Rackmount - 4U
تعداد اسلات های توسعه : 7 عدد
فضای نصب کارت گرافیک : 340 میلیمتر
ناموجود