مرتب سازی بر اساس:
50 کالا
منبع تغذیه 335 وات گرین مدل Green GP335A-PRO
وضعیت : کارکرده
حداکثر توان خروجی : 330 وات
گواهینامه 80PLUS : پایه
600,000 تومان
منبع تغذیه 330 وات گرین مدل Green GP330A-SP PLUS
وضعیت : کارکرده
سری محصول : SP
حداکثر توان خروجی : 330 وات
گواهینامه 80PLUS : Bronze
750,000 تومان
منبع تغذیه 330 وات گرین مدل Green GP330A-EU PLUS
وضعیت : کارکرده
حداکثر توان خروجی : 330 وات
گواهینامه 80PLUS : Bronze
750,000 تومان
منبع تغذیه 430 وات گرین مدل GREEN GP430-EU PLUS
وضعیت : کارکرده
سری محصول : EU
حداکثر توان خروجی : 430 وات
گواهینامه 80PLUS : Bronze
کانکتور 2+6 پین PCI-E : 1عدد
1,700,000 تومان
منبع تغذیه 480 وات گرین مدل GREEN GP480EU PLUS
سری محصول : EU
حداکثر توان خروجی : 480 وات
وضعیت : کارکرده
گواهینامه 80PLUS : Bronze
کانکتور 2+6 پین PCI-E : 1عدد
1,990,000 تومان
منبع تغذیه 330 وات گرین مدل Green GP330A-SP
سری محصول : SP
حداکثر توان خروجی : 330 وات
وضعیت : کارکرده
650,000 تومان
منبع تغذیه 330 وات گرین مدل Green GP330A
حداکثر توان خروجی : 330 وات
وضعیت : کارکرده
500,000 تومان
منبع تغذیه 430 وات گرین مدل GREEN GP430A-EUD
حداکثر توان خروجی : 430 وات
سری محصول : EUD
وضعیت : کارکرده
گواهینامه 80PLUS : Bronze
کانکتور 2+6 پین PCI-E : 1عدد
1,690,000 تومان
منبع تغذیه 330 وات گرین مدل GREEN GP330A-ESD
وضعیت : کارکرده
سری محصول : ESD
حداکثر توان خروجی : 330 وات
گواهینامه 80PLUS : Bronze
ناموجود
منبع تغذیه 330 وات گرین مدل Green GP330A-ES PLUS
وضعیت : کارکرده
حداکثر توان خروجی : 330 وات
گواهینامه 80PLUS : Bronze
ناموجود
منبع تغذیه 380 وات گرین مدل GREEN GP380َA-EU+ PLUS
سری محصول : EU
حداکثر توان خروجی : 380 وات
وضعیت : کارکرده
گواهینامه 80PLUS : Bronze
ناموجود
منبع تغذیه 380 وات گرین مدل GREEN GP380َA-SP+ PLUS
سری محصول : SP
حداکثر توان خروجی : 380 وات
وضعیت : کارکرده
گواهینامه 80PLUS : Bronze
ناموجود
منبع تغذیه 600 وات گرین مدل Green GP600A-EU
سری محصول : EU
حداکثر توان خروجی : 600 وات
وضعیت : کارکرده
گواهینامه 80PLUS : پایه
کانکتور 2+6 پین PCI-E : 1عدد
ناموجود
منبع تغذیه 530 وات گرین مدل Green GP530A-EU
سری محصول : EU
حداکثر توان خروجی : 530 وات
وضعیت : کارکرده
گواهینامه 80PLUS : پایه
ناموجود
منبع تغذیه 480 وات گرین مدل GREEN GP480A-SP
سری محصول : SP
حداکثر توان خروجی : 480 وات
وضعیت : کارکرده
ناموجود
منبع تغذیه 430 وات گرین مدل GREEN GP430-SP
سری محصول : SP
حداکثر توان خروجی : 430 وات
وضعیت : کارکرده
ناموجود
منبع تغذیه 380 وات گرین مدل GREEN GP380َA-SP
سری محصول : SP
حداکثر توان خروجی : 380 وات
وضعیت : کارکرده
ناموجود
منبع تغذیه 380 وات گرین مدل GREEN GP380َA-HE
سری محصول : HE
حداکثر توان خروجی : 380 وات
وضعیت : کارکرده
ناموجود
منبع تغذیه 330 وات گرین مدل Green GP330A-HE
سری محصول : HE
حداکثر توان خروجی : 330 وات
وضعیت : کارکرده
ناموجود
منبع تغذیه 480 وات گرین مدل GREEN GP480EU
سری محصول : EU
حداکثر توان خروجی : 480 وات
وضعیت : کارکرده
کانکتور 2+6 پین PCI-E : 1عدد
ناموجود