مرتب سازی بر اساس:
16 کالا
پردازنده Intel مدل G2020 LGA 1155
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۵
فرکانس پایه : 3 گیگا هرتز
Intel® Smart Cache : 3 مگابایت
70,000 5%
66,500 تومان
پردازنده Intel مدل G2030 LGA 1155
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۵
فرکانس پایه : 3 گیگا هرتز
Intel® Smart Cache : 3 مگابایت
80,000 تومان
پردازنده Intel مدل Core i5 2400 LGA 1155
ریزمعماری : Sandy Bridge
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۵
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 4 نخ
فرکانس پایه : 3.1 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 6 مگابایت
600,000 تومان
پردازنده Intel مدل Core-i3 3220 LGA 1155
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۵
تعداد هسته(Core) : ۲ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 4 نخ
فرکانس پایه : 3.3 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 3 مگابایت
650,000 تومان
پردازنده Intel مدل G540 LGA 1155
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۵
تعداد هسته(Core) : ۲ هسته ای
فرکانس پایه : 2.50 گیگاهرتز
L2 Cache : 2 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل G620 LGA 1155
ریزمعماری : Sandy Bridge
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۵
تعداد هسته(Core) : ۲ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 2 نخ
فرکانس پایه : 2.6 گیگا هرتز
Intel® Smart Cache : 3 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core i5-3330 LGA 1155
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۵
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 4 نخ
فرکانس پایه : 3 گیگا هرتز
Intel® Smart Cache : 6 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core i3-3250 LGA 1155
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۵
تعداد هسته(Core) : ۲ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 4 نخ
فرکانس پایه : 3.5 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 3 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core-i3 3240 LGA 1155
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۵
تعداد هسته(Core) : ۲ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 4 نخ
فرکانس پایه : 3.4 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 3 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core i7-3770 LGA-1155
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۵
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 8 نخ
فرکانس پایه : 3.4 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 8 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core-i5 3550 LGA 1155
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۵
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 4 نخ
فرکانس پایه : 3.4 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 6 مگابایت
L2 Cache : 256 * 4 کیلوبایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core i5 2500 LGA-1155
ریزمعماری : Sandy Bridge
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۵
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 4 نخ
فرکانس پایه : 3.3 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 6 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core-i5 3570 LGA 1155
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۵
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 4 نخ
فرکانس پایه : 3.4 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 6 مگابایت
L2 Cache : 256 * 4 کیلوبایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core i7 2600 LGA 1155
ریزمعماری : Sandy Bridge
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۵
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 8 نخ
فرکانس پایه : 3.4 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 8 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core i3 2120 LGA 1155
ریزمعماری : Sandy Bridge
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۵
تعداد هسته(Core) : ۲ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 4 نخ
فرکانس پایه : 3.3 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 3 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core i3 2100 LGA-1155
ریزمعماری : Sandy Bridge
سوکت پردازنده : LGA ۱۱۵۵
تعداد هسته(Core) : ۲ هسته ای
تعداد رشته(Threads) : 4 نخ
فرکانس پایه : 3.1 گیگاهرتز
Intel® Smart Cache : 3 مگابایت
ناموجود