مرتب سازی بر اساس:
34 کالا
منبع تغذیه 330 وات گرین مدل GREEN GP330A-ESD
وضعیت : کارکرده
سری محصول : ESD
حداکثر توان خروجی : 330 وات
گواهینامه 80PLUS : Bronze
750,000 تومان
منبع تغذیه 330 وات گرین مدل Green GP330A-EUD
حداکثر توان خروجی : 330 وات
سری محصول : EUD
گواهینامه 80PLUS : Bronze
750,000 تومان
منبع تغذیه 480 وات گرین مدل GREEN GP480A-EUD
حداکثر توان خروجی : 480 وات
سری محصول : EUD
وضعیت : کارکرده
گواهینامه 80PLUS : Bronze
کانکتور 2+6 پین PCI-E : 1عدد
2,120,000 تومان
منبع تغذیه 530 وات گرین مدل GREEN GP530A-HED
سری محصول : HED
حداکثر توان خروجی : 530 وات
گواهینامه 80PLUS : Bronze
کانکتور 2+6 پین PCI-E : 2 عدد
ناموجود
منبع تغذیه 330 وات گرین مدل Green GP330A-HED
سری محصول : HED
حداکثر توان خروجی : 330 وات
گواهینامه 80PLUS : Bronze
ناموجود
منبع تغذیه 380 وات گرین مدل GREEN GP380A-HED
سری محصول : HED
حداکثر توان خروجی : 380 وات
گواهینامه 80PLUS : Bronze
ناموجود
منبع تغذیه 430 وات گرین مدل GREEN GP430A-HED
سری محصول : HED
حداکثر توان خروجی : 430 وات
گواهینامه 80PLUS : Bronze
کانکتور 2+6 پین PCI-E : 1عدد
ناموجود
منبع تغذیه 480 وات گرین مدل GREEN GP480A-HED
سری محصول : HED
حداکثر توان خروجی : 480 وات
گواهینامه 80PLUS : Bronze
کانکتور 2+6 پین PCI-E : 1عدد
ناموجود
منبع تغذیه 580 وات گرین مدل Green GP580A-HED
سری محصول : HED
حداکثر توان خروجی : 580 وات
گواهینامه 80PLUS : Bronze
کانکتور 2+6 پین PCI-E : 2 عدد
ناموجود
منبع تغذیه 330 وات گرین مدل Green GP330A-HSD
سری محصول : ESD
حداکثر توان خروجی : 330 وات
گواهینامه 80PLUS : Bronze
ناموجود
منبع تغذیه 380 وات گرین مدل Green GP380A-ESD
سری محصول : ESD
حداکثر توان خروجی : 380 وات
گواهینامه 80PLUS : Bronze
ناموجود
منبع تغذیه 480 وات گرین مدل GREEN GP480A-ESD
سری محصول : ESD
حداکثر توان خروجی : 480 وات
گواهینامه 80PLUS : Bronze
کانکتور 2+6 پین PCI-E : 1عدد
ناموجود
منبع تغذیه Green مدل GP600B-HP Plus
سری محصول : HP Plus
حداکثر توان خروجی : 600 وات
نوع کابل کشی خروجی : نیمه ماژولار
گواهینامه 80PLUS : Gold
کانکتور 2+6 پین PCI-E : 2 عدد
ناموجود
منبع تغذیه Green مدل GP700B-HP Plus
سری محصول : HP Plus
حداکثر توان خروجی : 700 وات
نوع کابل کشی خروجی : نیمه ماژولار
گواهینامه 80PLUS : Gold
کانکتور 2+6 پین PCI-E : 4 عدد
ناموجود
منبع تغذیه Green مدل GP500B-HP Plus
سری محصول : HP Plus
حداکثر توان خروجی : 500 وات
نوع کابل کشی خروجی : نیمه ماژولار
گواهینامه 80PLUS : Gold
کانکتور 2+6 پین PCI-E : 2 عدد
ناموجود
منبع تغذیه ماژولار Green مدل GP650B-OCPT
سری محصول : OCPT
حداکثر توان خروجی : 650 وات
نوع کابل کشی خروجی : تمام ماژولار
گواهینامه 80PLUS : Platinum
کانکتور 2+6 پین PCI-E : 4 عدد
ناموجود
منبع تغذیه Green مدل GP550A-UK PLUS
حداکثر توان خروجی : 550 وات
سری محصول : UK Plus
گواهینامه 80PLUS : Gold
کانکتور 2+6 پین PCI-E : 2 عدد
ناموجود
منبع تغذیه Green مدل GP500A-UK PLUS
حداکثر توان خروجی : 500 وات
سری محصول : UK Plus
گواهینامه 80PLUS : Gold
کانکتور 2+6 پین PCI-E : 2 عدد
ناموجود
منبع تغذیه Green مدل GP650A-UK PLUS
حداکثر توان خروجی : 650 وات
سری محصول : UK Plus
گواهینامه 80PLUS : Gold
کانکتور 2+6 پین PCI-E : 3 عدد
ناموجود
منبع تغذیه کامپیوتر Green مدل GP1200B-OCDG
حداکثر توان خروجی : 1200 وات
نوع کابل کشی خروجی : تمام ماژولار
گواهینامه 80PLUS : Platinum
کانکتور 2+6 پین PCI-E : 10 عدد
ناموجود