مرتب سازی بر اساس:
25 کالا
دوربین بولت 2 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل 49BM253FW
نوع خروجی : AHD
فاصله کانونی : 3.6 میلیمتری
محدوده دید در شب(IR) : تا 40 متر
Warm Light : 4LED
استانداردمقاومت آب و هوا : IP67
710,000 تومان
دوربین بولت 2 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل 27BP38FW
نوع خروجی : AHD
فاصله کانونی : 3.6 میلیمتری
محدوده دید در شب(IR) : تا 20 متر
جنس بدنه : پلاستیک
490,000 تومان
دوربین بولت 2 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل 83BM323FW
نوع خروجی : AHD
فاصله کانونی : 3.6 میلیمتری
محدوده دید در شب(IR) : تا 20 متر
استانداردمقاومت آب و هوا : IP67
880,000 تومان
دوربین بولت 2 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل 87BMF33
نوع خروجی : AHD
فاصله کانونی : 3.6 میلیمتری
محدوده دید در شب(IR) : تا 40 متر
790,000 تومان
دوربین دام 5 مگاپیکسلی تحت شبکه زنیگ (Zenig) مدل 85DM5053
کیفیت تصویر : 5 مگاپیکسل
نوع خروجی : IP
فاصله کانونی : 3.6 میلیمتری
محدوده دید در شب(IR) : تا 30 متر
ناموجود
دوربین بولت 5 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل 77BM4653
کیفیت تصویر : 5 مگاپیکسل
نوع خروجی : AHD
فاصله کانونی : 3.6 میلیمتری
محدوده دید در شب(IR) : تا 40 متر
ناموجود
دوربین بولت 5 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل 25BMK05
کیفیت تصویر : 5 مگاپیکسل
نوع خروجی : AHD
فاصله کانونی : 3.6 میلیمتری
محدوده دید در شب(IR) : تا 40 متر
ناموجود
دوربین بولت 5 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل 22BM4653
کیفیت تصویر : 5 مگاپیکسل
نوع خروجی : AHD
فاصله کانونی : 3.6 میلیمتری
محدوده دید در شب(IR) : تا 40 متر
ناموجود
دوربین بولت 5 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل 26BM4653
کیفیت تصویر : 5 مگاپیکسل
نوع خروجی : AHD
فاصله کانونی : 3.6 میلیمتری
محدوده دید در شب(IR) : تا 30 متر
ناموجود
دوربین بولت 4 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل 39BM4053
کیفیت تصویر : 4 مگاپیکسل (1440 × 2560 پیکسل)
نوع خروجی : AHD
فاصله کانونی : 3.6 میلیمتری
محدوده دید در شب(IR) : تا 40 متر
ناموجود
دوربین بولت 2 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل 84BMF33
نوع خروجی : AHD
نوع لنز : متغیر
محدوده دید در شب(IR) : تا 30 متر
ناموجود
دوربین بولت 2 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل 77BM2053
نوع خروجی : AHD
فاصله کانونی : 3.6 میلیمتری
محدوده دید در شب(IR) : تا 40 متر
ناموجود
دوربین بولت 2 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل 92BM323
نوع خروجی : AHD
فاصله کانونی : 3.6 میلیمتری
محدوده دید در شب(IR) : تا 30 متر
ناموجود
دوربین بولت 2 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل 22BM307
نوع خروجی : AHD
فاصله کانونی : 3.6 میلیمتری
محدوده دید در شب(IR) : تا 30 متر
ناموجود
دوربین بولت 2 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل 54BM307
نوع خروجی : AHD
فاصله کانونی : 3.6 میلیمتری
محدوده دید در شب(IR) : تا 30 متر
ناموجود
دوربین بولت 2 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل MH70M
نوع خروجی : AHD
فاصله کانونی : 3.6 میلیمتری
محدوده دید در شب(IR) : تا 30 متر
ناموجود
دوربین بولت 2 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل 21BMF33
نوع خروجی : AHD
فاصله کانونی : 3.6 میلیمتری
محدوده دید در شب(IR) : تا 30 متر
ناموجود
دوربین بولت 2 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل 22BMF33
نوع خروجی : AHD
فاصله کانونی : 3.6 میلیمتری
محدوده دید در شب(IR) : تا 30 متر
ناموجود
دوربین بولت 2 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل 26BM2053
نوع خروجی : AHD
فاصله کانونی : 3.6 میلیمتری
محدوده دید در شب(IR) : تا 30 متر
ناموجود
دوربین بولت 2 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل SM75-F36
نوع خروجی : AHD
فاصله کانونی : 3.6 میلیمتری
محدوده دید در شب(IR) : تا 30 متر
ناموجود