مرتب سازی بر اساس:
7 کالا
ضبط کننده 8 کاناله 2 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل XVR-8002-3521
تعداد کانال : 8 کانال
حداکثر کیفیت (زنده،پخش و ضبط) : 1080P
تعداد هارد : 1 عدد
ظرفیت برای هر هارد دیسک : 4 ترابایت
پورت USB : 2 پورت USB2.0 (پنل پشت)
هشدار : 2 کانال
8,000,000 تومان
ضبط کننده 4 کاناله 5 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل XVR-1H45
حداکثر کیفیت (زنده،پخش و ضبط) : 5 مگاپیکسل
تعداد هارد : 1 عدد
پورت USB : 2 پورت USB2.0 (پنل پشت)
هشدار : 2 کانال
2,275,000 تومان
ضبط کننده 8 کاناله 5 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل XVR-8005NV
تعداد کانال : 8 کانال
حداکثر کیفیت (زنده،پخش و ضبط) : 5 مگاپیکسل
تعداد هارد : 1 عدد
ظرفیت برای هر هارد دیسک : 8 ترابایت
پورت USB : 2 عدد USB2.0 (پنل پشت)
هشدار : 2 کانال RS485
2,015,000 تومان
ضبط کننده 4 کاناله 5 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل XVR-4005NV
حداکثر کیفیت (زنده،پخش و ضبط) : 5 مگاپیکسل
تعداد هارد : 1 عدد
ظرفیت برای هر هارد دیسک : 4 ترابایت
پورت USB : 2 عدد
هشدار : 2 ورودی A&B
3,000,000 تومان
ضبط کننده 8 کاناله 2 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل XVR-1H82
تعداد کانال : 8 کانال
حداکثر کیفیت (زنده،پخش و ضبط) : 1080P
تعداد هارد : 1 عدد
ظرفیت برای هر هارد دیسک : 8 ترابایت
پورت USB : 2 پورت USB2.0 (پنل پشت)
2,470,000 تومان
ضبط کننده 16 کاناله 5 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل XVR-1605NV
تعداد کانال : 16 کانال
حداکثر کیفیت (زنده،پخش و ضبط) : 5 مگاپیکسل
تعداد هارد : 2 عدد
ظرفیت برای هر هارد دیسک : 8 ترابایت
پورت USB : 2 عدد پورت USB2.0 (پشت پنل)
هشدار : 2 کانال RS485
11,505,000 تومان
ضبط کننده 16 کاناله 2 مگاپیکسلی زنیگ (Zenig) مدل XVR-2H162
تعداد کانال : 16 کانال
حداکثر کیفیت (زنده،پخش و ضبط) : 1080P
تعداد هارد : 2 عدد
ظرفیت برای هر هارد دیسک : 8 ترابایت
پورت USB : 2 پورت USB2.0 (پنل پشت)
هشدار : 2 پورت
ناموجود