باندل GIGA Q87M-D2H/Core i5-4590/16GB

قیمت :
3,080,000 تومان