مرتب سازی بر اساس:
9 کالا
پردازنده Intel مدل Core2 Quad Q6600 LGA 775
ریزمعماری : Kentsfield
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
فرکانس پایه : 1066 مگاهرتز
L2 Cache : 8 مگابایت
250,000 تومان
پردازنده Intel مدل Core2 Quad Q6700 LGA 775
ریزمعماری : Kentsfield
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
فرکانس پایه : 2.66 گیگاهرتز
L2 Cache : 8 مگابایت
250,000 تومان
پردازنده Intel مدل Core2 Duo E8400
ریزمعماری : Wolfdale
تعداد هسته(Core) : ۲ هسته ای
فرکانس پایه : 3 گیگا هرتز
L2 Cache : 6 مگابایت
180,000 تومان
پردازنده Intel مدل Core2 Quad Q9550 LGA 775
ریزمعماری : Yorkfield
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
فرکانس پایه : 2.83 گیگاهرتز
L2 Cache : 12 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core2 Quad Q8200 LGA 775
ریزمعماری : Yorkfield
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
فرکانس پایه : 2.50 گیگاهرتز
L2 Cache : 4 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core2 Quad Q8400 LGA 775
ریزمعماری : Yorkfield
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
فرکانس پایه : 2.50 گیگاهرتز
L2 Cache : 4 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core2 Quad Q8300 LGA 775
ریزمعماری : Yorkfield
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
فرکانس پایه : 2.50 گیگاهرتز
L2 Cache : 4 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core2 Quad Q9300 LGA 775
ریزمعماری : Yorkfield
تعداد هسته(Core) : ۴ هسته ای
فرکانس پایه : 2.50 گیگاهرتز
L2 Cache : 4 مگابایت
ناموجود
پردازنده Intel مدل Core2 Duo E7500
ریزمعماری : Wolfdale
تعداد هسته(Core) : ۲ هسته ای
فرکانس پایه : 2.93 گیگا هرتز
L2 Cache : 3 مگابایت
ناموجود