باندل ASUS Z77/Core i5-3470/16GB Ram

قیمت :
4,716,000 تومان