باندل GIGA Z77/Core i5-3470/16GB Ram

قیمت :
3,876,000 تومان